Dutch Open Archery Arrowhead

For English, please see below or click here

Dutch Open Archery organiseert op zondag 3 september 2023 een enkele Arrowheadronde. Ook zal er die dag het rayonkampioenschap Veld gehouden worden. Het parcours zal 24 doelen hebben op onbekende afstanden en is gelegen in het mooie Drentse natuurgebied de Hondsrug. De Arrowhead is onderdeel van de Lowlands serie.

De regels van een Arrowhead zijn te vinden in het Rulebook van World Archery.

logo-dutch-open-arrowhead-def

Zondag 3 september 2023

Natuur- en Recreatiegebied Jonkers Zandgat te Gieten
Nijslootseweg te Gieten

Aanvang wedstrijd om 10 uur
Inschietbanen open vanaf 8 uur tot 9.30 uur
Kantine is open vanaf 8 uur
Aanmelden kan vanaf 8 uur

Inschrijvingen gaan via website www.dutchopenarchery.nl. Het inschrijfgeld bedraagt €15.

Het is niet mogelijk om een verzoekje in te dienen voor de baanindeling. Aspiranten en cadetten worden indien mogelijk bij een clubgenoot ingedeeld. Eventuele deelnemerslijsten zullen op de Facebookpagina van Dutch Open Archery gepubliceerd worden.

In de kantine kan alleen met pin betaald worden.

Contact
Om het contact zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen, willen we u vragen om uw vragen/opmerkingen uitsluitend via het e-mailadres info@dutchopenarchery.nl of het contactformulier in te dienen, en niet via privékanalen van organisatie/vereniging. Bedankt!

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Arrowhead 2023
15,00
Unlimited

English: Dutch Open Archery Arrowhead

Dutch Open Archery is organizing a single Arrowhead round on Sunday September 3, 2023. The District Field Championship will also be held that day. The course will have 24 targets at unknown distances and is located in the beautiful nature reserve of the Hondsrug in Drenthe. The Arrowhead is part of the Lowlands series.

The Arrowhead rules can be found in the World Archery Rulebook .

logo-dutch-open-arrowhead-def

Sunday September 3, 2023

Nature and Recreation Area Jonkers Zandgat in Gieten
Nijslootseweg in Gieten

Game starts at 10am
Shooting ranges open from 8 a.m. to 9:30 a.m
Canteen is open from 8am
You can register from 8 a.m

Registrations go through the website www.dutchopenarchery.nl. The entry fee is €15.

It is not possible to submit a request for the formation of the groups. Aspirants and cadets are assigned to the same group as a club member if possible. A list of participants will be published on the Facebook page of Dutch Open Archery.

Consumptions in the canteen can only be paid using a debit card.

Contact
In order to make the contact process as clear as possible, we would like to ask you to submit your questions/comments exclusively via the e-mail address info@dutchopenarchery.nl or the contact form, and not via private channels of the organisation/association. Thank you!

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Arrowhead 2023
15,00
Unlimited